Yshopnoosa.com

Hur man återställer den gula indikatorn på en Sun T5120

Återställa Oracles Sun SPARC Enterprise T5120 och T5220 servrar är inte som återställa datorer och annan konsumentelektronik. Dessa servrar använder UNIX-baserade kommandotolken som talar om för servern vad till gör och hur man gör. Varje kommando som anges i fönstret snabbt utför en viss åtgärd. Om du behöver återställa servern om du vill inaktivera den gula LED-indikatorn, måste du ange ett visst kommando.

Instruktioner

1 Öppna en SSH-fönster T5120 servern och ett terminal-fönster kommer upp.

2 Typ "# avstängning-g0 - i6-" in i öppna terminalfönstret. Detta är kommandot Återställ.

3 Tryck på knappen "Enter" på tangentbordet för att utföra kommandot. Sun T5120 servern återställs med gul indikator LED stänga av.