Yshopnoosa.com

Hur till vända bort Wcescomm.Exe

Hur till vända bort Wcescomm.Exe

Task Manager är ett program som tillåter användare att Visa nätverksstatus och hantera nuvarande program som körs på datorn. WCESCOMM.exe är en process som används för att synkronisera innehåll från handhållna enheter på datorn. Användare kan använda Aktivitetshanteraren för att avsluta wcescomm.exe processen.

Instruktioner

1 Tryck på "CTRL + ALT + DELETE" eller "CTRL + SKIFT + ESC" för att öppna Aktivitetshanteraren.

2 Navigera till fliken "Processer".

3 Klicka på "Visa processer för alla användare".

4 Välj "Wcescomm.exe" och klicka på "Avsluta Process."