Yshopnoosa.com

Hur återställa raderade filer i Flash enheter

Filer kan bli oavsiktligt raderade från en USB-enhet på grund av fel, tillsyn eller mekaniska problem (som delvis diskfel). Återställa dessa filer kan åstadkommas med hjälp av file recovery program som USB-Undelete eller outplåner Plus. Dessa är program som kan pussla ihop förlorade filer från resterna kvar på disken, sparar tid och besvär.

Instruktioner

1 Sätt in USB-enheten i datorn.

2 Klicka på en av "Resurser" (se nedan) och ladda ner installationsfilen. Dubbelklicka på den nedladdade filen och följ anvisningarna på att installera undelete programmet.

3 Öppna filen återhämtning programmet du väljer.

4 Välj enhetsbokstaven för din USB-enhet i listan.

5 Klicka på filen skall återkrävas från listan på skärmen av ersättningsgilla filer.

6 Tryck på knappen "Undelete" att återställa filen till USB driva.