Yshopnoosa.com

Hur du ändrar automatisk formateringsregler i Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007 kan du ställa in automatisk formateringsregler som ger dig kontroll över hur Outlook utför baserat på en uppsättning villkor. Du kan ändra inställningar som textstil, storlek och färg för att hjälpa dig sortera och ordna dina e-postmeddelanden i dina brevlådor. När du har skapat en automatisk formateringsregel, kan du ändra det när som helst med hjälp av Outlook verktyg.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Outlook 2007.

2 Klicka på "Verktyg"-menyn, klicka på "Ordna".

3 Klicka på "Automatisk formatering" i det övre högra hörnet av fönstret ordna. Du kommer att se en lista över regler för automatisk formatering du använder.

4 Klicka på namnet på regeln i listan.

5 Klicka på "Villkor" för att se sådant som villkorar utlösa formateringsregel.

6 Ändra automatisk formatering regelvillkoren genom att välja alternativ i de nedrullningsbara menyerna. Du kan hitta fler inställningar under "Fler alternativ" och "Avancerat" flikar.

7 Klicka på "OK" för att spara ändringarna i din automatisk formateringsregel.

Tips & varningar

  • Du kan också skapa en helt ny regel genom att klicka på knappen "Lägg till" eller ta bort en regel genom att markera en regel och klicka på "Radera".