Yshopnoosa.com

Hur du skriver ut de definierade områdesnamnen i Excel 2007

Med programmet Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad kan du ange specifika data i små rutor kallas celler. Varje cell ges ett namn, till exempel A1 eller A2, enligt dess position i kalkylbladet, och en uppsättning data inom en grupp av celler är känt som ett intervall. När du vill skriva ut en av dina Excel 2007-filer kan du endast ett specifikt cellområde som ska skrivas ut, som enkelt kan utföras med hjälp av funktionerna Page Layout.

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Excel 2007-filen på din dator som innehåller cellområdet som du vill skriva ut.

2 Använd musen för att markera alla celler som ska skrivas ut i din arbetsbok så att de är markerade.

3 Klicka på fliken "Sidlayout" och klicka sedan på alternativet "Skriv ut området" från gruppen "Utskriftsformat".

4 Klicka på alternativet "Ange utskriftsområde". Klicka på "Microsoft Office"-knappen och klicka sedan på alternativet "Print". Dialogrutan Skriv ut visas då.

5 Gör ändringarna utskrift att träffa dina inställningar och klicka sedan på knappen "Skriv ut". Definierade intervall namnen från arbetsboken blir de endast cellerna att skriva ut.