Yshopnoosa.com

Hur man skapar kalkylblad med hjälp av Excel

Att skapa kalkylblad i Microsoft Excel kan du hålla reda på fakta och siffror i ett kalkylblad. Med funktionen för Excel Autosumma beräknas automatiskt några siffror som du anger. Lära sig att skapa dina egna kalkylblad ger dig en fördel inom din personliga rekord-hålla och när du söker jobb som kräver användning av Microsoft Excel.

Instruktioner

1 Starta Excel och bekanta dig med den grundläggande layouten av kalkylbladet. Vertikala kolumner är märkt med en bokstav i alfabetet som A, B eller C medan vågräta rader anges med siffror. Inom var och en av dessa kolumner och rader är "celler." Celler är de enskilda block i kalkylbladet. Varje cell utsetts av numret på sin rad och bokstaven i sin kolumn. Till exempel, skulle en cell i kolumnen "B" i raden numrerade "9" betecknas som "B9."

2 Skapa din första kolumnen genom att klicka i cell "A1" och att ange ett tal eller rubrik. Vanligtvis är det bäst att ge din kolumnerna för en rubrik så att du förstår vilken information du tolkar när du öppnar kalkylbladet senare. Till exempel, om du skapar ett kalkylblad för att hålla reda på en hushållsbudget, kan du märka din första kolumnen "Mat" att katalogisera din månatliga mat kostnader. Fortsätta att göra detta för varje rubrik som du vill skapa längs raden 1.

3 Ange information eller variabler i rader under rubrikerna. Till exempel, om du vill ange i hur mycket du har spenderat på mat i hushållsbudgeten exempel från steg 2, ange beloppet, som "$4.56."

4 Aktivera Excel Autosumma funktionen att automatiskt beräkna några siffror inom ditt kalkylblad. Aktivera Autosumma, klicka på "Hem"-fliken överst på skärmen Excel och klicka på knappen Autosumma i avsnittet "Redigera."

5 Spara ditt kalkylblad när du måste mata in all information som behövs inom cellerna. Spara ditt kalkylblad, klicka på den runda "Office"-knappen i det vänstra övre hörnet av Excel skärmen. Välj "Spara som" från den nedrullningsbara menyn som visas. Ange ett igenkännbart namn, som "householdbudget," i fältet och tryck "Spara." När du är redo att lägga till mer information i kalkylbladet, kan du bara öppna kalkylbladet genom att klicka på Office-knappen än en gång, välja öppen från den nedrullningsbara menyn och välj ditt kalkylblad.