Yshopnoosa.com

Hur man ändra ägarskap för en MS SQL 2005-databas

Som känner till någon structured query language (SQL) databasadministratör, leda anställd avslutningar och roll ändringar till övergivna databaser. Medan många Microsoft-produkter använder ett grafiskt användargränssnitt (GUI) för att minska komplexiteten i de flesta uppgifter, måste du veta koden till script en förändring av databasen ägare. Du kan återanvisa alla användare som har behörighet till databasen, i rollen som ägare databas. Databasägare har den åtkomst som krävs för att skapa, ändra eller ta bort alla objekt i databasen, exempelvis tabeller, vyer och säkerhet uppdrag.

Instruktioner

1 Öppna en texteditor. Typ "sp_changedbowner"NewOwnerNameHere"." Spara filen som "chgowner.sql." Stäng filen.

2 Öppna SQL Server Management Studio. Logga in som användare med system administratören rättigheterna. Klicka på "Anslut".

3 Klicka på "File" och "Öppna". Välj "Fil" menyn.

4 Hitta och markera filen "chgowner.sql." Klicka på knappen "Öppna".

5 Logga in igen som en användare med system administratören rättigheterna. Klicka på "Anslut".

6 Markera databasen vars ägande som du vill ändra från "Tillgängliga databaser" nedrullningsbara listrutan i verktygsfältet "SQL Editor".

7 Klicka på ikonen "Kör".