Yshopnoosa.com

Hur du använder adress i stället för Lat/Long i Google Maps API

Om du inte vet en gatuadress exakt latitud och longitud, kan du bestämma den med Google Maps API geocoding service. Använda objektet GClientGeocoder, kan du konvertera en adress sträng till en exakt uppsättning av latitud och longitud och markera de koordinaterna på en Google karta.

Instruktioner

1 Öppna HTML-filen och leta upp javascript refererar till din Google karta.

2 Initiera objektet GClientGeocoder genom att skriva:

var GetAddress = ny GClientGeocoder ();

3 Översätt gatuadressen till geografiska koordinater genom att skriva:

funktion showAddress (address_example) {geocoder.getLatLng (address_example); }

4 Markera koordinaterna på kartan genom att skriva:

var markCoordinates = ny GMarker (address_example);karta. AddOverlay(markCoordinates);

5 Spara din HTML-fil och ladda upp till din webbserver för att testa. Du bör se en Google-karta med en pin-point markör på koordinat för gatuadresser.

Tips & varningar

  • Den enda nackdelen med ringa objektet GClientGeocoder är att funktionen beror på hastigheten på Google-servrarna att bearbeta och konvertera adressen. Om hastigheten är en faktor för att skapa din Google kartor, använda en annan metod för att beräkna adressen latitud och longitud.