Yshopnoosa.com

Hur du trunkera tabeller med SQLplus

SQLPlus språket tillhandahåller Oracle databasadministratörer med management uttalanden används för att redigera tabeller och tillhörande tabelldata. Uttalanden SQLPlus är programmerad och avrättades i Oracle Enterprise Manager. Trunkera uttalandet tar bort alla poster från en tabell, så vill du ta bort alla data innan du kör instruktionen. Enterprise Manager kan du direkt köra satsen på servern och ta bort data omedelbart.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och klicka på "Alla program". Klicka på "Oracle" och klicka sedan på "Enterprise Manager" för att öppna query redaktör.

2 Klicka på "Query"-menyn för att öppna query browser. Skriv följande kod i redigeraren:

trunkera tabell förnamn

Ersätt "förnamn" med namnet på din egen Oracle-tabell.

3 Klicka på knappen "Kör". Oracle ber inte om bekräftelse innan du tar bort all information, så körs kommandot omedelbart och informationen tas bort.

Tips & varningar

  • Trunkera metoden skriva inte till databasen backup loggarna, så att processen inte kan återföras när du har kört uttalande.