Yshopnoosa.com

Felsökning av en NetGear WPN824V3

Netgear WPN824v3 trådlös router fungerar med snabba Internet-anslutningar. Det skapar en delad Internet-kopplingspunkt för ett hem- eller kontorsnätverket. Helst är WPN824v3 utformad för enkel installation och användning. Dock lyckas "enkel setup" inte alltid som planerat. Problem kan uppstå, som kräver viss felsökning.

Instruktioner

1 Kontrollera att din Ethernet-kablar från routern till modemet och datorn till routern är ordentligt ansluten. Internet (i) och LAN (4) port lamporna på routern blir grön när kablar är korrekt anslutna.

2 Stäng av och koppla ur modemet, routern och datorn, i den ordningen. Koppla bort från en strömkälla kan bidra till att återställa utrustningen, rensa eventuella fel som kan ha inträffat när enheter förbands först.

3 Anslut och slå på modemet. Vänta tills anslutningen ljus förblir konstant.

4 Anslut och slå på routern. Vänta ca en minut. Kontrollera att testa ljus (-/) vänder på, och sedan av. Om detta ljus står kvar, finns det ett problem med routern som du inte kanske kunna reparera. Kontakta Netgear support.

5 Anslut och slå på datorn. Prova att ansluta till Internet.

6 Återställa fabriksinställningarna till routern om du fortfarande inte kan ansluta. Tryck på "Reset" knappen på baksidan av routern med ett gem. Håll knappen i 20 sekunder, släpp och vänta på routern för att återställa.

7 Utföra installationen på routern med smart wizard på Netgear installations-CD.

Tips & varningar

  • Smart wizard setup kan endast utföras med hjälp av Microsoft Windows.
  • Kontrollera att datorn är konfigurerad för att erhålla en IP-adress.
  • Routern kan installeras utan en CD.
  • Aldrig stänga av routern, eller försöker ansluta efter resetting den, tills routern helt återställer sig själv.