Yshopnoosa.com

Testa om du är blockerad på AIM

När du inte längre vill att någon ska ha förmåga att kommunicera med dig med hjälp av AOL Instant Messenger eller målet, kan du blockera denna person från kontaktlistan. Andra målet användare kan blockera dig på samma sätt. Syftet inte informera en användare att han har blockerats av en annan användare. Om du misstänker att någon kan ha blockerat du, kan flera metoder användas för att testa om detta är sant.

Instruktioner

1 Skanna din kompislista med jämna mellanrum. Leta efter namnet på den vän som du tror kan ha blockerat du på din lista över online-kompisar. Om användarnamnet visas på din kompislista när som helst, har du inte blockerats.

2 Dubbelklicka på namnet på en vän som du misstänker ha blockerat du och vars namn visas som offline. Skriv ett meddelande till användaren som du vill att alla online-vän. Om hon svarar, hon har bara satt sin status till "Osynlig" och inte har blockerat. Om hon inte svarar, hon kunde vara offline eller ha blockerat du. Om hon aldrig visas på din kompislista och aldrig svarar, har du blockerats.

3 Be en ömsesidig målet kompis om din vän visas online i sin kontaktlista. Om din vän visas på någon annans kontaktlista men inte din, har du blockerats.

4 Kontakta din vän i fråga genom e-post, på Facebook eller på annat sätt att fråga direkt om du har blockerats. I så fall bör du respektera personens önskemål och avstå från framtida kontakt.