Yshopnoosa.com

Hur du exporterar ett Word-dokument till Excel

Microsoft Word och Microsoft Excel ingår i programpaketet Microsoft Office. De är för det mesta, kompatibla med varandra på många sätt. Men om du försöker exportera ett Word-dokument till en Excel-fil, kan du sluta med en glob av data krossas till en Excel-cell. För att exportera ett Word-dokument till Excel, måste du tala om Excel där du vill att informationen ska gå.

Instruktioner

1 Lägg till radbrytningar i de data som skulle skulle vilja gå in på olika rader i Excel. Till exempel, om du har orden en två och tre i ditt dokument och du vill ha dem i olika rader, formatera dem enligt följande:

En

Två

Tre.

2 Infoga tabbar mellan tecken som du vill ska visas i olika kolumner. Till exempel, om du har tre kolumner i Word som innehåller namn, adress och telefonnummer, måste du infoga tabbar mellan dem för att de kolumnerna till transport över till Excel. I det här exemplet skriver du "Namn" "Tab" "Adress" "Tab" "Telefonnummer" "Tab."

3 Klicka på "File" och klicka "Spara".

4 Skriv ett namn för filen i rutan "Filnamn".

5 Klicka på "filtyp" nedpilen och sedan ".txt" som filtyp.

6 Klicka på "Spara".

Importera filen i Excel

7 Klicka på den: Microsoft Office "-knappen och klicka sedan på"Öppna".

8 Klicka på "textfiler" och leta upp den fil du vill öppna.

9 Dubbelklicka på filnamnet för att öppna den.