Yshopnoosa.com

Problem ange skrivarnamnet på en HP 2055DN

Ställa in skrivarens namn på en HP 2055DN görs på samma sätt som andra skrivare. Namnge det korrekt kan vara viktiga för att den kan delas av andra datorer i ett nätverk.

Namngivning

Namnge en skrivare utförs under ett steg för att installera skrivardrivrutinen via installationsguiden. Standardnamnet för en HP-skrivare är dess märke och modell nummer. Åsidosätta detta namn och ändra det till vad du önskar.

Ändra namn

Logga in på datorn med administratörsbehörighet. Klicka på "Start," Välj "Kontrollpanelen", välj "Maskinvara och ljud" och klicka på "Skrivare." Högerklicka på den skrivare som du vill ändra namn och välj "Egenskaper för skrivare." Klicka på fliken "Allmänt" och ändra namnet. Om "delar" skrivaren, kontrollera namn matchen. Du kan också ange dess inbyggda programvara genom att skriva IP-adressen i adressfältet i din webbläsare för att byta namn. Att vissa får tillgång till webben och har konfigurerats för att matcha ditt nätverk att ta itu med schemat.

Andra överväganden

Om du installerar skrivaren i ett nätverk, vara säker på att du har privilegier för konfiguration. Kontrollera din brandvägg eller anti-viruset programvara inte blockerar åtkomsten. Installera om drivrutinen programvaran på alla datorer och ändra namnet vid behov.