Yshopnoosa.com

Hur du ställer in starttiden tråd på en Android

Trådar i Java-programmeringsspråket på Android-plattformen utgör separata rader av utförandet i ett program. I huvudsak kan flera trådar köras i samma program, så att olika linjer av utförandet ske samtidigt i samma program. Svårighet kan dock inträffa när du försöker schemalägga trådar. Hantering av när och hur trådar köra kan visa sig utmanande. Även om du inte uttryckligen ger en tid att köra en tråd, kan du ange ett objekt wrapper för att försena genomförandet av en tråd genom kommandot "sömn".

Instruktioner

1 Skapa en grundläggande klass innehåller tråden:klass exempel implementerar Runnable {

}

2 Ange "kör" metod i klassen. Detta är den huvudsakliga metoden för en tråd klass, och kommer att köras under ett Android evenemang:klass exempel implementerar Runnable {

public void run() {}}

3 Ange koden i tråden. Vad koden gör kommer att variera beroende på dina behov, men för att styra sina genomförandetid, börja "köra" metoden med ett anrop till kommandot "sova", som kommer att pausa trådkörning för x sekunder:klass exempel implementerar köra {

public void run(int x) {Thread.Sleep (x) //sleep för x sekunder/annan kod/}}

4 Skapa ett objekt från klassen "Exempel" under en Android händelse i koden:public void VidKlickning (Visa v) {Exempel e = nytt exempel;e.start(20000); väntar på 20 sekunder}