Yshopnoosa.com

Hur du ändrar System Restaurera inställningar i Vista

Hur du ändrar System Restaurera inställningar i Vista

Microsoft Windows-operativsystem är utrustade med System Restaurera programvara som skyddar system från händelser som oavsiktlig strykningen av en systemfil. I Systemà ¥ terställning skapas "återställningspunkter" som är ögonblicksbilder av systemet vid en viss tid. Användare som vill återställa en dator måste använda Systemåterställning. Du kan redigera programmets inställningar.

Instruktioner

Redigerar System Restaurera inställningar

1 Öppna Systemåterställning genom att klicka på "Start" > "Control Panel" > "systemunderhåll" > "System".

2 Klicka på fliken "Systemåterställning". Visar alternativ för att inaktivera/aktivera Systemåterställning, skapa återställningspunkter och välja vilka enheter kommer att återställas i programmet.

3 Ändra dina inställningar genom att klicka på "System Restore".

4 Spara inställningarna genom att klicka på "OK" och starta om datorn.