Yshopnoosa.com

Hur kan man kontrollera MERs i kabel

När man diskuterar Ethernet-kabel, avser termen "MER" modulering fel förhållandet. Att veta MER av din kabel kan ge dig en större förståelse för kvaliteten på signalen du skickar. Lyckligtvis kan du upptäcka MER av din Ethernet-kabel med hjälp av en Ethernet-kabel testare.

Instruktioner

1 Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till en av Ethernetportarna på din Ethernet kabel testare.

2 Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till den andra porten på din testare.

3 Slå på testaren. Ett test av kabeln utförs, varvid de allmänna resultaten av testet kommer att visas på din testarens LCD-skärmen.

4 Tryck på "Mode"-knappen på testaren gånger tills det går MER läge. Nu kan du kontrollera din kabel MER på testarens LCD-skärmen.