Yshopnoosa.com

Hur till kopia & installera Microsoft Office XP från en CD

Hur till kopia & installera Microsoft Office XP från en CD

Om en CD-enhetens hastighet inte är helt upp till par, kan det ibland orsaka problem under en installation. Lösningen är att kopiera innehållet på skivan till den lokala hårddisken innan du installerar. Här är några enkla steg som kommer att hjälpa användaren så.

Instruktioner

Kopiera och installera Office XP

1 Sätt in Office XP-skivan i datorns optiska enhet.

2 Öppna "My Computer" och högerklicka på DVD/CD-enheten. Välj utforska"".

3 Markera hela innehållet visas och högerklicka. Välj "Kopia".

4 Minimera alla fönster. Högerklicka på skrivbordet och hover på "Nytt" och Välj mapp på undermenyn.Namnge mappen "Kontor XP."

5 Öppna mappen "office XP" genom att dubbelklicka på den. Tryck "CTRL + V" att klistra in. Låt som ska kopieras.

6 Leta efter setup.exe i mappen och dubbelklicka på den. Följ installationsanvisningarna på skärmen.