Yshopnoosa.com

Hur man använder Firefox med Microsoft Outlook Web Access

Hur man använder Firefox med Microsoft Outlook Web Access

Microsoft Outlook Web Access (OWA), webmail klient för att komma åt Exchange-servrar, är allmänt oförenligt med Mozilla Firefox. Microsoft utvecklade Outlook Web App så att den endast fullt fungerar med Internet Explorer, erbjuder en begränsad upplaga för användare som använder andra webbläsare. Med installationen av IETab Firefox extension (som härmar Internet Explorer vid behov) men du bör kunna använda Firefox med OWA med mer funktionalitet.

Instruktioner

1 Gå till sidan IE tab tillägg förlängning på webbplatsen Firefox Mozilla. Klicka på "Installera" på tillägget. Starta om Firefox när snabb.

2 Klicka på "Verktyg", klicka "IETab alternativ".

3 Ange URL: en för OWA som du försöker komma åt in i fältet för URL-adresser som IETab kommer att avbryta. Klicka "Spara" för att spara inställningarna.

4 Gå till webbplatsen för Outlook Web Access som du vill använda, och du kommer att märka att den beter tab växlar för att efterlikna Internet Explorer. Nu bör du kunna komma åt en nästan komplett OWA i Firefox.