Yshopnoosa.com

Du installerar ActiveX till en dator

ActiveX är en grupp av webbläsare program används i Internet Explorer. ActiveX-teknik tillåter webbutvecklare att genomföra multimedieeffekter, video, interaktiva objekt och program på deras sidor för extra funktionalitet och överklagande. Om du inte har installerat ActiveX-kontroller på datorn, kommer du inte att kunna komma åt delar av webbplatser som använder tekniken. I detta fall uppmanas Internet Explorer du att installera ActiveX-kontroller via ett gult informationsfält längst upp i webbläsarfönstret.

Instruktioner

1 Leta upp det gula informationsfältet längst upp i webbläsarfönstret. Det lyder: "denna webbplats kan innehålla information från"(källa)". Klicka här för att installera..." Klicka en gång på baren att avslöja en meny.

2 Klicka på "Installera ActiveX-kontroll."

3 Klicka på "Install" knappen på Internet Explorer--dialogrutan Säkerhetsvarning. Om du väljer att inte installera kontrollerna, kan du inte kunna Visa webbplatsens multimedia komponenter som strömmande video.

4 Klicka på knappen "Installera" på följande dialogrutor visas att installera ytterligare komponenter som krävs för att köra ActiveX.

5 Uppdatera webbsidan om behövs för att visa innehållet.

Tips & varningar

  • Inte installera programvara från en publisher eller webbplats som du inte litar på. Om du är osäker på en publicists trovärdighet, söka efter områdets namn på datorn Hjälpforum innan du installerar programvaran för att se om andra har hämtat osäkert innehåll från utgivaren.