Yshopnoosa.com

Hur man redigerar en mall i Outlook

Du kan skapa en mall i Microsoft Outlook 2007 så att du kan snabbt skriva liknande e-postmeddelanden. När du har skapat mallen, kan du gå tillbaka, redigera mallen och spara ändringarna så att de reflekteras nästa gång du använder mallen.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Outlook 2007. Välj menyn "Verktyg" från toppen av skärmen Outlook, peka på "Former" och klicka på "Välj Form" för att öppna dialogrutan Välj formulär.

2 Välj "User mallar i filsystemet" på "Titta i" drop-down menyn överst. De mallar som du har skapat visas under det drop-down listan.

3 Välj den mall som du vill redigera från listan genom att klicka på den. Klicka på "Öppna" knappen för att stänga dialogrutan Välj formulär och öppna den mall som du har valt i Outlook.

4 Redigera mallen Outlook 2007 för att återspegla de förändringar du vill göra till mallen.

5 Klicka på Office-knappen längst upp till vänster i Outlook och välj "Spara som" för att öppna dialogrutan Spara som. Du kan byta namn på mallen eller ändra platsen där den är sparad. Klicka på knappen "Spara" när du är klar sparar den här dokumentmallen.

Tips & varningar

  • Om du har sparat din Microsoft Outlook 2007-mallar någonstans än standardmappen för mallar, klicka på "Bläddra"-knappen överst i dialogrutan Välj formulär och välj den mapp där mallarna sparas.