Yshopnoosa.com

Hur du publicerar en Microsoft Outlook 2003-kalendern Online

Hur du publicerar en Microsoft Outlook 2003-kalendern Online

Publicerar en Microsoft Outlook 2003-kalender online kan du dela viktiga datum med personer i din interna och externa nätverk. Med funktionen för publicering kan du Visa din tillgänglighet så andra kan schemalägga gånger för att träffa dig när du är tillgänglig. Publiceringsfunktionen uppdateras dynamiskt så att din interna och externa nätverk alltid vet när du träffar dem.

Instruktioner

1 Öppna Outlook 2003 och välj "Verktyg" i menyraden. Välj "Alternativ" och välj sedan knappen "Kalenderalternativ". Klicka på "Free/Busy" alternativ. Under alternativ väljer du "Publicera 2 månader av kalenderns ledig/upptagen-information på servern." Ändra de "2 månaderna" för hur många månader du vill dela kalendern Outlook 2003 online.

2 Bestäm hur ofta Outlook vill publicera din ledig/upptagen-information. Ange minut uppdateringsfrekvensen i "uppdatera ledig/upptagen-informationen på servern var 15 minut." Ändra minut varaktighet till din önskad uppdateringsfrekvens.

3 Använd alternativen "Internet/fri upptagen" för att ange där denna information kommer att delas. Ange webbadressen till där du vill att din kalender lagras i alternativet "Publicera på min plats". Klicka på "Ok" när du har gjort detta. Nu din kalender ledig/upptagen-information är tillgänglig online för alla dela du platsen med.

Tips & varningar

  • Publicera upp till 36 månader för ledig/upptagen schemainformationen denna publicera online funktionen.