Yshopnoosa.com

Hur man kan minska FPS på Premiere Pro

En videofil bildrutor per sekund, eller FPS, anger antalet enskilda bildrutor i varje sekund av videon. Ju högre en video's FPS, desto smidigare rörelser av bilderna i videon. När du importerar ett videoklipp till Adobe Premiere Pro videoredigeringsprogram, bestämmer och sätter FPS för klippet automatiskt. Om det behövs kan du minska FPS för ett klipp genom att ändra det i Adobe Premiere Pro.

Instruktioner

1 Lansera Premiere Pro. Öppna projektet som innehåller videoklippet som du vill minska FPS.

2 Klicka på den video arkivera post i avsnittet projekt i fönstret. En snabbmeny öppnas.

3 Klicka på "Ändra" och välj "Tolka bilder." Fönstret ändra Clip öppnas; den nuvarande FPS visas överst i fönstret under bildfrekvens."

4 Klicka på alternativknappen bredvid "Antag detta bildhastighet." Skriv ett värde lägre än nuvarande FPS i textrutan "FPS".

5 Klicka på "OK" för att tillämpa den nyligen minskad FPS på videoklippet.