Yshopnoosa.com

Hur man läser en fil rad för rad

En användbar funktion i Linux-operativsystem är förmågan att tolka information från en Command Line Interface (CLI). Till exempel, kan med programmet "katt" du läsa någon fil som du har behörighet till. Om det är i beror lättläst text på vilken typ av fil det är. Programmet, utgångar alla data på din skärm, dock så filer längre än en sida trunkeras. Måste du använda programmet "mer" för att tolka data från "katt," som du kan Visa rad för rad.

Instruktioner

1 Öppna en instans av konsolen om du använder ett grafiskt användargränssnitt (GUI).

2 Gå till katalogen med filen måste du använda kommandot "cd".

3 Typ "cat filnamn | mer -1 "och tryck på"Enter". Skriv namnet på filen i stället för "filename." Filen visas linje av raden varje gång du trycker på "Enter" eller mellanslagstangenten. Om du vill sluta Visa filen innan den når sitt slut, tryck på "Q" att sluta.