Yshopnoosa.com

Hur man kan blockera Huntbar.Stoolbar

Hur man kan blockera Huntbar.Stoolbar

Huntbar.Stoolbar är en webbläsare kapare. Detta innebär att Huntbar.Stoolbar ändras din Internet hemsida och omdirigerar dina Internet-sökningar till slumpmässiga webbsidor. Huntbar.Stoolbar kan också starta oönskade popup-annonser och göra datorn långsammare. Lyckligtvis kan du förhindra webbläsare kapare från att ta kontroll över din webbläsare genom att ta bort registerposterna installeras av webbläsare kapare.

Instruktioner

1 Klicka på "Start", skriv "regedit" i sökfältet och tryck på "Enter" för att öppna Windows Registry Editor.

2 Ta bort följande registerposter från det vänstra fönstret i Windows Registry Editor. Ta bort en post i registret, högerklicka på posten och välj "Delete". Att hitta en särskild registerpost, klicka på "Redigera", "Find," Ange namnet på posten i sökfältet och klicka på "Sök nästa".

HKEY_CLASSES_ROOT {0a5cf411-f0bf-4af8-a2a4-8233f3109bed}

HKEY_CLASSES_ROOT\software\Microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper Object {0a5cf411-f0bf-4af8-a2a4-8233f3109bed}

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\classes\clsid {0a5cf411-f0bf-4af8-a2a4-8233f3109bed}

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper Object {0a5cf411-f0bf-4af8-a2a4-8233f3109bed}

3 Stäng Registereditorn och starta om datorn.