Yshopnoosa.com

Hur till göra oduglig LED på en fläkt

Hur till göra oduglig LED på en fläkt

Inaktivera LED på en dator fläkt är en ganska lätt uppgift och kommer inte störa fläktens förmåga att kyla datorn, som LED-lampan tjänar inget funktionellt syfte och är rent dekorativa. LED kan bli irriterande, speciellt om du tillbringar långa perioder med ljusa LED i din siktlinje. Det enda sättet att inaktivera LED är att ta bort den.

Instruktioner

1 Leta upp LED. Vanligtvis placeras i centrera av fläkten. Fläkten kommer sannolikt att vara inne på datorn; datorhöljet måste tas bort för att fläkten kan kommas åt.

2 Ta tag i huvudet av LED med tång, men endast med tillräckligt tryck att ha ett fast grepp utan att krossa LED.

3 Dra LED ut av fläkten. LED dyka inte in mycket lätt, som den är ansluten till fläkten, men lossnar med några mild rycka. LED har två anslutning pekar på det - en positiv och en negativ. När lampan har tagits bort kan det vara kasseras eller anbringas på nytt senare på att använda en lödning pistol.