Yshopnoosa.com

Hur man ändrar den animerade färgen på en sidbakgrund i JavaScript

"Body"-taggen innehåller den färg som används i bakgrunden av en webbsida. Du kan ändra färgen dynamiskt med hjälp av JavaScript. JavaScript laddas när användaren öppnar webbsidan, och du kan välja valfri färg att använda i bakgrunden. Du skapar en JavaScript-funktion och länka den till kroppens "" VidStart att ändra egenskaper för HTML dynamiskt.

Instruktioner

1 Högerklicka på HTML-sidan du vill redigera. Klicka på "Öppna med" och dubbelklicka sedan på din HTML-editor programmet i det öppna fönstret.

2 Skapa funktionen för att ändra bakgrundens färg. Till exempel ändrar följande funktion färg till svart:

< script type = "text/javascript" >

funktion changeBG() {

document.bgColor = "#000000";

}

3 Länka den nya funktionen till body-taggen. Följande kod visar hur att lägga till händelsen "onLoad" body-taggen och länka den till den nya funktionen:

< body OnLoad="changeBG()" >