Yshopnoosa.com

Hur du ändrar Exchange postlådebehörigheter

Hur du ändrar Exchange postlådebehörigheter

Som ägare till din Microsoft Exchange-konto, kan du bestämma vilka människor bör ha tillgång till din brevlåda och vilken nivå av behörighet de bör beviljas. Ändringar av postlådebehörigheter måste konfigureras via programmet Microsoft Outlook. Om du ger en annan Exchange användaråtkomst till din postlåda, kommer han eller hon att kunna använda Outlook för att ansluta till ditt konto och läsa eller skriva meddelanden, beroende på den behörighetsnivå som du har tilldelat.

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Outlook-programmet.

2 Gå till fliken "Mail" i det nedre vänstra hörnet av huvudfönstret i Outlook.

3 Högerklicka på namnet på din Exchange-postlåda och välj "Egenskaper" från kontextmenyn.

4 Gå till fliken "Behörigheter" överst i egenskapsfönstret. Visas en lista över de Exchange-användare som för närvarande har tillgång till din brevlåda.

5 Ändra en användares behörighet genom att belysa individens namn, öppna rullgardinsmenyn "Behörighetsnivå" och välja en ny inställning. Du kan ange om du vill att användaren ska kunna läsa, skapa eller ändra objekt i postlådan.

6 En persons namn och trycker på "Ta bort" till helt återkalla åtkomsträttigheter till Exchange-postlådan.

7 Tryck på knappen "OK för" att spara och uppdatera din postlåda delningsinställningar. Användare som du har beviljat åtkomst till Exchange-postlådan kommer nu att kunna öppna kontot via Outlook.