Yshopnoosa.com

Hur man skapar en enkel sida PDF-fil från en flersidig PDF-fil

Dokument i Adobes PDF-format är ordnad in i sidor, var och en motsvarar en enda skrivare sida, oavsett om dokumentet faktiskt skrivs ut. Om du vill extrahera en sida eller flera sidor från ett PDF-dokument, eller vända ett flersidigt dokument till en uppsättning enkelsidigt dokument, kan du göra det med Adobe Acrobat extrahera sidor fungerar.

Instruktioner

1 Öppna PDF-filen i Adobe Acrobat, antingen genom att dubbelklicka på det eller genom att använda kommandot "Öppna" i Acrobat "Fil" menyn.

2 Öppna menyn "Dokument" och klicka på "Extrahera sidor."

3 Ange den sida eller flera sidor som du vill extrahera. Du kan också tala om Acrobat att extrahera hela dokumentet, om du vill aktivera varje sida i PDF-filen i en separat fil, detta är vad du ska göra.

4 Välj "Extrahera sidor som enskilda filer."

5 Klicka på "OK". Nya PDF-filer visas i samma katalog som den gamla PDF, en för varje sida du extraherade.