Yshopnoosa.com

Hur man skriver en rapport om uppdatera en databas

När du uppdaterar databasen, kan du har följt många intrikata, tidskrävande steg. Det kan finnas flera situationer där du måste skriva en rapport om uppdateringsprocessen. Att skriva en rapport, följa flera steg för att kontrollera att rapporten är klar och kommer att tillfredsställa dina överordnade eller din egen dokumentation behöver.

Instruktioner

1 Gör en stegvis processlista att följa innan du börjar uppdatera databasen.

2 Följ anvisningarna och ta anteckningar om var och en av dem som du uppdaterar databasen.

3 Börja med att skriva ert betänkande med ett avsnitt om den gamla databasen och vad som var fel med det eller de skäl varför du ville uppgradera den.

4 Fortsätt ert betänkande med den stegvisa process som du följt för att uppdatera databasen.

5 Skriv en del om den nya databasen, och skillnaderna har eller de förbättringar som det har kommit till ditt företag eller verksamhet.

6 Avsluta din rapport med en rekommendation om hur lång tid innan måste du uppdatera databasen igen.