Yshopnoosa.com

Hur du återställer en SonicWALL SOHO3

SonicWALL SOHO3 är en hårdvarubrandvägg som kan installeras i ett hem- eller miljö för att öka säkerheten i nätverket. Du måste använda ett lösenord för att logga in på den SOHO3 konfigurationsmenyn och göra ändringar. Om du har glömt ditt lösenord eller om firmware har skadats, kan du återställa SOHO3 till standardtillståndet fabriken med Reset-knappen på enheten.

Instruktioner

1 Koppla ur enheten. Tryck och håll Reset-knappen på baksidan av enheten för cirka 15 sekunder.

2 Koppla in rutan tillbaka i, att hålla knappen nedtryckt.

3 Fortsätt att trycka på Reset-knappen för en ytterligare 15 sekunder.