Yshopnoosa.com

Hur man installerar Drupal lokala bilder

Hur man installerar Drupal lokala bilder

Bildspel CS är en Drupal-modul för att ge ett block med en bildspelseffekt. Du kan anpassa bildspelsbilder zoomning, position och övergången. Bildspelets är sorterad i alfabetisk ordning. Du kan även ändra höjden på blocket, som potentiellt kan utöka bredden på div som innehåller blocket.

Instruktioner

1 Ladda ner bildspel CS från Drupal webbplats (se resurser). Packa upp filerna modul. Gå till mappen "platser/all/modules" och släpp modul filer.

2 Logga in din Drupal backend med referenser. Klicka på "Administrera", "Site building" och "moduler" att se de installerade modulerna. Aktivera modulen genom att markera den. Klicka på "Spara konfiguration."

3 Klicka på "Administrera", "Konfiguration" och "Media" för att konfigurera filsystem. Ladda ner standardmetoden inställd på "Allmänheten." Kopiera och klistra in dina bildfiler till "filer/slideshowcs" väg.

4 Klicka på "Administrera", "Inställningar" och "Bildspel". Ange antalet block du vill visa. Konfigurera varje block i block-inställningarna. Ange den bildmappen i textområdet.