Yshopnoosa.com

Hur man flyttar en iFrame placering med jQuery

En iframe är ett HTML-element som visar en web-dokument inom en annan spindelväv dokument. Liksom andra HTML DOM element, iframes kan nås och manipuleras med hjälp av Javascript. Det är möjligt att kontrollera iframes med bara inhemska Javascript-kod, och det finns många populära Javascript-bibliotek som förenklar processen. jQuery är ett sådant bibliotek. Genom Jquery's genvägsfunktioner, kan webbutvecklare ändra en iframe med bara några rader kod.

Instruktioner

1 Länk till jQuery på webbsidan genom att lägga till följande kod mellan < huvudet >< / head >-Taggar på din sida: < script typ = "text/javascript" >< / script >

2 Leta upp iframe du vill flytta i din HTML-sida. Se till att den har ett id, så att du kan referera till den med jQuery. Du kan ge iframe ett id genom att lägga till ett ID-attribut, såsom: < iframe-id = "myIframe" / >

3 Under din < iframe >-koden, tillägga den följande koden: < script type = "text/javascript" >< / script >. Placera några jQuery kod mellan dessa script-taggar.

4 Flytta din iframe y-position med hjälp av följande kod: $("#myIframe").css ("top", "0px"), ersätter myIframe med din iframe-id och 0px med y-position du önskar.

5 Flytta x-position med hjälp av följande kod: $("#myiframe").css ("vänster", "0px")