Yshopnoosa.com

Hur man säkerhetskopiera och ta bort filer i Windows Vista

Hur man säkerhetskopiera och ta bort filer i Windows Vista

Windows Vista innehåller säkerhetskopierings- och återställningscenter, ett program som låter dig säkerhetskopiera dina personliga filer att återställa senare. Denna funktion kommer installerat med Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate och Enterprise. Var och en av dessa Vista upplagan utom Home Basic kan du schemalägga automatisk säkerhetskopiering. När din säkerhetskopia skapas så du kan ta bort filer från din hårddisk, befriande upp utrymme att lagra nya filer eller installera nya program.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" knappen, välj "Kontrollpanelen", klicka "säkerhetskopiera datorn." Välj knappen "säkerhetskopiera filer" under "Säkerhetskopiera filer,".

2 Välj "på en hårddisk, CD eller DVD" för att säkerhetskopiera till flyttbara media. Välj önskad enhet från det drop-down listan. Om du vill använda en CD-RW eller DVD-RW-enhet, sätt in en tom inspelningsbar skiva i enheten. Om du vill använda en extern hårddisk, se till att enheten har tillräcklig fri lagringsutrymme, koppla den till datorn och välj "Uppdatera" i drop-down listan innan du fortsätter.

3 Välj den enhet som du vill säkerhetskopiera. Systemenheten väljs automatiskt. Du kan avmarkera någon enhet, till exempel en återställningspartition, som du inte vill säkerhetskopiera. Klicka på "Nästa".

4 Lämna rutorna kontrolleras för att säkerhetskopiera filer som bilder, musik, videor, e-post, dokument, TV-program och komprimerade filer. Avmarkera rutan bredvid varje typ av fil som du inte vill säkerhetskopiera. Klicka på "Nästa".

5 Välja ett schema för din automatisk backup, om du blir tillfrågad. Bredvid "Hur ofta", välj "Dagligen", "Vecka" eller "Månad." Om du väljer "Vecka" eller "Månad", välja dagen för att skapa säkerhetskopian bredvid "Vad dagen." Välj sedan tiden bredvid "Vilken tid". Klicka på "Spara inställningarna och starta backup." Windows Vista kommer nu skapa en fullständig säkerhetskopia av de önskade filerna.

6 Öppna platsen för den ursprungliga filer i Utforskaren när säkerhetskopieringen är klar. För att göra detta, klicka på knappen "Start", sedan väljer önskad mapp från Start-menyn, eller klicka på "Dator" navigera till en annan mapp. Tryck på SKIFT och klicka om du vill markera intilliggande filer, eller tryck på CTRL och markera icke-intilliggande filer. Klicka på "File" och sedan "ta bort" för att ta bort filerna.

Tips & varningar

  • Du kan inte använda säkerhetskopierings- och återställningscenter säkerhetskopiera dina filer till systemdisken (C:\ enhet), en startdiskett eller en flash-enhet. Du kan inte också säkerhetskopiera systemfiler, programfiler, temporära filer eller filer i papperskorgen.
  • Disken måste vara formaterad med NTFS som ska säkerhetskopieras med hjälp av säkerhetskopierings- och återställningscenter.