Yshopnoosa.com

Hur man installerar en HP 3650-skrivare

Installera en HP 3650 skrivare kräver efter flera kronologisk installationssteg. Dessa steg hjälper dig att konfigurera de fysiska delarna av skrivaren, till exempel papper fack och bläck patroner och även skrivarens programvara. Om du är osäker på en bit av hårdvara eller mjukvara när som helst, kan du hitta illustrationer för installationsanvisningarna på Hewlett Packard webbplats. Om du har missriktad installationsprogrammet, kan du också ladda ner det från HP: s webbplats.

Instruktioner

1 Lyft övre skrivarluckan och Fäll ned pappersfacket. Fyll på papper i pappersfacket. Om du vill säkra papper, tryck papper glider mot kanten av papperet.

2 Ta bort bläckpatronerna från förpackningen och ta bort den rosa plastband som täcker botten av patronen. Håll patronen så att koppar remsorna är spetsiga från du och vetter mot skrivaren. Från denna position, bör du kunna glida patronerna i vaggor som finns i mitten av skrivaren. Flytta inte vaggor från sida till sida för hand, eftersom detta kan beröva de vagga redskap och skada skrivaren. Stäng locket när du har installerat patronerna.

3 Sätt i programvaran som följde med skrivaren till datorn. Installationsanvisningarna blir något annorlunda beroende på operativsystem, men de allmänna kraven är liknande bland system. Om du har missriktad installations-CD, kan du ladda ner installationsprogram, förutom installationsanvisningar finns på HP: s webbplats.

4 Följ instruktionerna på skärmen och ingående information som efterfrågas. Du kan få vänta flera minuter som den programvara installerar. Du kan också behöva mata in registreringsinformation för produkten.

5 Vänta tills du tillfrågas innan du ansluter skrivaren till datorn via USB-sladden. Under installationen av programvaran kommer du uppmanas att göra så. Om du ansluter det förhand, kan det skapa problem i installationsprocessen.