Yshopnoosa.com

Hur byter jag min Outlook till Online-läge?

Hur byter jag min Outlook till Online-läge?

Outlook är ett bra verktyg för att hantera alla typer av office och tid hanteringsuppgifter. Det handlar inte bara om kontroll av e-post; Det handlar också om kör din kalender, kör en lista över uppgifter och hålla anteckningar. Även så, beror de flesta människor bara på Outlook för att hantera sin e-kommunikation. Tyvärr, denna process kan avbrytas när Outlook växlar från Online-läge till Offline-läge. Lyckligtvis är slå tillbaka en enkel uppgift.

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Outlook. Allt ska visas som det oftast gör, men ibland kan du få en varning om att Outlook fungerar i Offline-läge---beroende på vilka uppgifter som Outlook försöker åstadkomma när det börjar. Du kan också kontrollera att Outlook körs i Offline-läge genom att titta på den nedre vänstra sidan av Outlook-fönstret. Texten bör läsa "Offline."

2 Avmarkera alternativet Offline-läge. Detta kan göras genom att vänsterklicka musen på "Arkiv"-menyn och sedan navigera till "Arbeta Offline" (ovanför kommandot "Exit"). Klicka en gång med vänster musknapp. Menyn bör försvinna och du kommer vara tillbaka på huvudfönstret i Outlook.

3 Kontrollera att Outlook nu fungerar i Online-läge. Texten längst ned i Outlook-fönstret ska nu läsa "Ansluten."

4 Klicka på knappen "Skicka och ta emot" på vår Outlook-verktygsfältet (finns på top-mitten av fönstret) för att kontrollera din e-post. Ny e-post visas i din inkorg om du har några väntande meddelanden.