Yshopnoosa.com

Hur man formatera om SSD-enheter

Till skillnad från en vanlig hårddisk innehåller en fast stat driva (SSD) inga rörliga delar eftersom det använder marker för att lagra minne i stället för en "spinning" disk. Denna skillnad kan en SSD att förbruka mindre ström och köra tystare än en vanlig hårddisk. Även om en SSD är annorlunda än en vanlig hårddisk, är processen för att formatera om den samma. Komma åt funktionen format via verktyget Diskhantering i Windows.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och välj "Kontrollpanelen".

2 Klicka på "System och säkerhet" och välj "Administrativa verktyg."

3 Dubbelklicka på "Datorhantering" och klicka "Diskhantering" under "Lagring" i den vänstra kolumnen i fönstret.

4 Högerklicka på den fast stat drivan och klicka sedan på "Format" i popup-menyn. Öppnar dialogrutan Format.

5 Markera "NTFS" som filsystem och lämna de andra alternativ, som "Diskallokeringsenhetens storlek," oförändrad.

6 Ange ett namn för enheten i fältet "volymetikett" och klicka "OK" för att starta formateringen. Den tid det tar för formatering för att slutföra beror på storleken på enheten. Klicka på "Avsluta" När formateringen är klar.

Tips & varningar

  • Säkerhetskopiera alla dina filer innan du formaterar om disken.