Yshopnoosa.com

Hur man använder en Virtualbox med en VNC att förhindra intrång i mottagande

Om du är orolig för Internetsäkerhet och hotet om hacking, finns det olika åtgärder du kan vidta för att säkerställa din virtuella säkerhet. Virtual Network Computing (VNC) är ett protokoll för att titta och eventuellt ta kontroll över en annan dator. I Windows, avlägsen desktopen förbindelsen klienten är förinstallerat och du erhåller denna förmåga. Du kan ansluta till en virtuell låda eller virtuell maskin och bläddra online med Windows RDC. Detta fortfarande kräver en Internet-anslutning, och så medan den skyddar värd från hacking eller Trojan hot på besökta webbplatser, kommer du fortfarande att sårbara över nätverket.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" på virtuella rutan, högerklicka på "Datorn" och klicka på "Egenskaper".

2 Klicka på "Remote" an då ange ditt lösenord. Klicka på "Tillåt avlägsen hjälp." och sedan "Tillåt bara anslutningar från datorer som kör fjärrskrivbord med nätverk". Klicka på "Apply" och sedan "OK".

3 Klicka på "Start" på din värd maskin och skriv "Anslutning till fjärrskrivbord" i sökfältet. Klicka på "Fjärrskrivbordsanslutningen." Skriv IP-adressen för din virtuella boxen och klicka på "Anslut".

4 Klicka på "Start" och sedan "Internet" i fönstret RDC på din värd och surfa på Internet.