Yshopnoosa.com

Hur du ändrar ett cellformat

När man talar om kalkylblad, är en cell ruta som skapas i skärningen mellan en kolumn och rad. Cellens identitet består vanligt, bokstaven i kolumnen, följt av numret på den korsande rad. Cellerna Visa text, tal och Visa lösningar till formler. Celler har många alternativ inklusive färg, storlek, typen och orientering. Du kan också formatera celler om du vill inkludera gränsa och skuggor för att belysa viktiga data. Microsoft Excel--ett populärt kalkylprogram--innehåller alla verktyg som behövs för att ändra formateringen i en cell.

Instruktioner

1 Öppna den Microsoft Excel-kalkylblad som du vill redigera.

2 Högerklicka på den önskade cellen och välj "Format."

3 Ändra talformateringen genom att klicka på fliken "Nummer" och välja ett format. Det finns många alternativ som valuta, procenttal och datum.

4 Redigera cellens justering genom att klicka på fliken "Justering" och ändra orientering.

5 Ändra cellens typsnitt, färg och storlek genom att välja fliken "Font" och redigera alternativen.

6 Klicka på fliken "Gränsen" för att lägga till en kantlinje runt cellen. Du kan anpassa varje sida av cellen genom att markera en sida och välja en kantlinje. Gränser kan också innehålla färg.

7 Välj fliken "Fyllning" lägga till skuggning, mönster och färg på insidan av cellen.