Yshopnoosa.com

Hur man gör en hemsida Symbol

Hur man gör en hemsida Symbol

-Symboler visas på dina webbsidor med hjälp av ASCII-teckenuppsättningen. Ett HTML-nummer används för att skapa tecken i uppsättningen. Det ofta börjar med ett et-tecken och ett nummertecken (& #) och följs av ett antal siffror. Kombinationen producerar ett tecken. Det finns många ASCII-tecken, som täcker bokstäver, siffror, symboler och former, så att memorera varje kan vara utmanande. Lyckligtvis, den ASCII-teckenuppsättningen är tillgänglig på webben för snabb hänvisningar.

Instruktioner

1 Gå till en webbplats, som ASCII-tabellen, ASCII-kod eller W3 skolor (se resurser). Hitta till ASCII-teckenkoden för den symbol du vill göra.

2 Starta en textredigerare, till exempel Anteckningar, TextPad eller EditPad. Välj "File" och "Öppna" från menyn. Välj och dubbelklicka på HTML-filen du vill ändra.

3 Bläddra under den inledande "< BODY >" taggen och placera markören där du vill att symbolen.

4 Skriv i ASCII-teckenkoden för symbolen. Exempelvis för att göra en webbplats symbol för tre fjärdedelar, skriv "¾"--utan citattecken.