Yshopnoosa.com

Hur du lägger till Java_Home sökvägen under Linux

JAVA_HOME miljövariabeln är ett obligatoriskt konfigurationselemenet för många program och kompilatorer att använder av Java Development Kit (JDK). Den innehåller sökvägen till din Java utveckling systemfilerna, vilket är nödvändigt för många program som kräver Java konfigurationen när byggnad eller tillgång till ett utvecklingsprojekt. Men JAVA_HOME inte är del av systemets PATH-variabeln, kan du lägga till din stig snabbt från kommandoraden.

Instruktioner

1 Logga in på ditt Linuxsystem med kontot som kräver JAVA_HOME vara i sin väg.

2 Öppna ett nytt system terminal. Detta varierar mellan Linuxdistributioner men finns oftast från de "verktyg", "Förvaltning" eller "Program"-menyn på din dators skrivbord.

3 Skriv "Exportera JAVA_HOME = / sökväg/till/java/installera" (utan citattecken). Ersätt "/ sökväg/till/java/installera" med den katalog där du installerade i Java Development Kit, såsom "/ opt/Java1.8." Tryck på "Enter".

4 Typ "Exportera sökväg = $JAVA_HOME: $PATH" (utan citattecken) och tryck på "Enter". Ditt system kommer nu titta i katalogen JAVA_HOME som en del av dess standardsökväg.