Yshopnoosa.com

Hur konvertera decimaler i SQL

Hur konvertera decimaler i SQL

Webbplats databas standard SQL innehåller flera inbyggda funktioner för att kontrollera antalet decimaler platser. Beroende på hur mycket kontroll du vill ha över många, kan du använda en av tre olika avrundning koder: The avrunda_nedåt() koden kommer bara hugga av eventuella oönskade decimaler, Round () koden att avrunda din decimal till närmaste nummer och avrunda_uppåt() koden returnerar alltid det största antalet möjligt. Alla tre koder använder samma syntax och kan ersätta varandra i ett SQL-uttryck.

Instruktioner

Beskärning av Extra decimaler

1 Öppna en SQL editor--såsom MySQL-- och gå till kommandoraden.

2 Typ:

Välj Floor(column_name,X) från table_name

Göra "column_name" det exakta namnet på den kolumn där decimaltalen är belägna, och "table_name" namnet på tabellen med som du arbetar. Byt ut "X" med antalet decimaler som du vill för sista numret har. För en runda nummer, använda noll.

3 Klicka på "Kör". Databasen kommer att returnera värden med antalet decimaler du önskar.

Avrundning till närmaste nummer

4 Öppna en SQL editor--såsom MySQL-- och gå till kommandoraden.

5 Typ:

Välj Round(column_name,X) från table_name

Byt ut "X" med antalet decimaler som du vill ha den sista nummer ha. För en runda nummer, använda noll. För att tvinga numret att runda upp, ersätta "Runda" med "Tak" i uttrycket.

6 Klicka på "Kör".