Yshopnoosa.com

Hur ska dras den 2: a raden i Word 2000

Hur ska dras den 2: a raden i Word 2000

Dra in den andra och efterföljande raden i ett stycke skapar vad som kallas ett hängande indrag. Hängande indrag används normalt inte i de flesta typer av dokument, med undantag för bibliografier. Författare som använder APA eller MLA stil att skriva kommer att behöva skapa en litteraturförteckning som formaterar referenser med ett hängande indrag. Word 2000 kan du skapa ett hängande indrag även efter du har skrivit ett stycke.

Instruktioner

1 Öppna Word 2000 till en tom sida eller ladda ett befintligt dokument.

2 Placera markören i början av en tom sida om du startar ett nytt dokument. Du kan också välja befintliga stycken du vill dra. Klicka Välj punkterna framför den första bokstaven i den första raden som du vill markera och håll ned musknappen medan du drar till slutet av markeringen.

3 Klicka på "Format" på menyn och välj sedan "Punkt" från listan.

4 Klicka på nedpilen i rutan under ordet "Special." Välj "Hängande" i listan.

5 Justerar avståndet under ordet "Av" genom att klicka på upp eller ner pilarna för att ange hur mycket utrymme du vill att Word ska dras. Standardinställningen är 1/2 tum från marginalen.

6 Klicka på "OK". Den andra raden av din punkt bör nu vara indragen. Om du börjat med en tom sida, börja skriva och din andra raden kommer Linda och indrag automatiskt. Varje efterföljande stycke eller en mening som du skriver visas med ett hängande indrag.