Yshopnoosa.com

Hur att hitta globala IP-adresser

Från tid till annan, kan det vara nödvändigt att hitta Internet protocol eller IP-adressen till en hemsida. IP-adressen är i grunden datorns namn på Internet. I de flesta fall kan en webbplatsens IP-adress hittas snabbt och enkelt genom att köra en ping-kommandot på kommandoraden. Om du kör Microsoft Windows eller Mac OS X operativsystem, är processen nästan samma.

Instruktioner

För Microsoft Windows

1 Klicka på "Start" och välj "Kör..."

2 Skriv "cmd" i popup-rutan och tryck på "Enter".

3 Typ "ping" följt av den webbadress du vill hitta IP-adress, separerade med blanksteg. Till exempel skriver "ping google.com" och tryck "Enter".

4 Ta del av IP-adressen som visas flera gånger. IP-adresser består av fyra tal att var och en har ett värde från 0 till 255, åtskilda med en punkt.

För Mac OS X

5 Öppna Terminal.

6 Typ "ping" följt av den spindelväv adressen, åtskilda med ett mellanslag och tryck "Enter".

7 Ta del av den IP-adress som visas flera gånger.