Yshopnoosa.com

Hur man bygger ett trådlöst relä

Om du gillar dabbling i amatör elektronik, är att veta hur man bygger ett trådlöst relä viktigt. Här är hur.

Instruktioner

1 Med hjälp av tång, böj 1-tums stål magneterna i två hästskoformade. Var och en av de magnet polackerna bör vara lika avstånd ifrån varandra.

2 Borra två hål i motsatta sidor av hästsko stål magneten. Borrhålen bör vara fodrad mittemot varandra.

3 Infoga den polariserade ringeren mellan ändarna på den böjda magneten, med spole av polariserade ringeren upphängd i borrhålen. Den trådlösa relä spolar bör säkras med tråd.

4 Fil ändarna av stål magneten, undvika kontakt med polariserade ringsignalen. Ringsignalen är nu magnetiseras av stål magneten. Ställa in trådlösa reläet i samband med din nätverksenhet kontaktpunkt. Relay avståndet beror på kvaliteten på ditt material och bör testas på lämpligt sätt.

Tips & varningar

  • Böja stål magneten noggrant. Feljusterade polacker kan orsaka snedvridningar i enheten trådlöst relä.