Yshopnoosa.com

Hur ska justeras en DIV klass

En div klass används för att definiera en division eller urval i ett HTML-dokument. Div klasser som stöds av alla större webbläsare och används främst som ett sätt att formatera innehållet i webbsidor. Varje div klass har en "align" attribut som anger den vågräta justeringen av innehåll inom detta särskilt element. Div klasser, vilket är felaktigt justerade på en webbsida, kan orsaka innehåll att bli förvrängd och kommer att minska estetiska sidan på grund av osammanhängande information börjar visas.

Instruktioner

1 Öppna HTML-filen med div class som ska redigeras i en textredigerare.

2 Gå till avsnitt i koden som definierar start div-taggen. Div-taggen början definieras i koden av "< div" i början av elementet.

3 Ange attributet justera i början av div-taggen. Lämna ett blanksteg efter ordet "div" i div starttaggen och skriv "align =" innan den ">" som stänger div-taggen. Starttaggen definieras som: "< div align = >".

4 Uppsättning div align attribut till lika antingen en vänster-, höger eller centrera vågrät justering genom att skriva dess anpassning efter lika med tecken på div starttaggen insvept i tal märken. Till exempel för att anpassa innehållet till vänster, div starttaggen definieras som: "< div align ="left">". Attributet justera kan också anges att "motivera" som sträcker sig rader så att varje rad har lika breda--som i vissa tidningar och tidskrifter.

Tips & varningar

  • Div align attribut är inaktuellt i HTML 4.01 Strict, men CSS text-align egendom kan användas i stället.