Yshopnoosa.com

Hur till återvinna & outplåner raderade filer

Hur till återvinna & outplåner raderade filer

Du kan återställa filer av datorn som har tagits bort genom en process som kallas "undeleting" eller arkivera återvinnande. För att "undelete" en fil kan du använda en datan återvinnande program att påskynda processen och spara er besväret att mödosamt återvinna filer via kommandoraden uppmaningarna (DOS). Flera data återvinning program är tillgängliga gratis, inklusive fri outplåner, bländande ljus outplåner och NTFS Outplåner. Processen fungerar inte varje gång och dina chanser att återvinna förlorade filer förbättrar ju snabbare du agerar.

Instruktioner

Hur till återvinna filer med gratis Undelete

1 Markera den enhet som höll de filer du vill återställa till vänster i programfönstret.

2 Klicka på "Scan (enhetsbeteckning):" knappen.

3 Klicka på knappen "Bläddra" för "Undelete markerad(e) fil(er) att:" och leta upp mappen där du vill återställa data.

4 Markera de filer du vill återställa i listan.

5 Klicka på "Återställ".

Hur till återvinna arkivera med bländande ljus outplåner

6 Välj den enhet som höll de filer du vill återställa från drop-menyn nära det övre vänstra hörnet av fönstret.

7 Klicka på "Sök".

8 Ange filnamnet i sökfönstret på längst upp till höger i fönstret och klicka på "filter" om du vet namnet på en viss fil du vill återställa.

9 Markera kryssrutorna bredvid de filer du vill återställa.

10 Klicka på knappen "Återställ" på det nedre högra hörnet av fönstret. Filerna kommer att vara placerad i samma mapp som de var i innan de togs bort.

Hur till återvinna filer med NTFS Outplåner

11 Klicka på fliken "Sök".

12 Välj den enhet du vill skanna för raderade filer från "Titta i" drop-menyn.

13 Klicka på knappen "Sök".

14 Markera kryssrutorna för de filer du vill återställa i listan.

15 Klicka på fliken "Återskapa markerade filer".

16 Klicka på knappen "...", Välj den mapp där du vill lagra de återskapade filerna och klicka på "OK".

17 Klicka på knappen "Återvinna".

Tips & varningar

  • Sluta omedelbart göra något arbete eller något arbete som datorn gör så fort du inser att du har filer du behöver till outplåner.
  • Du kan välja flera icke sammanhängande filer från en lista genom att hålla "Ctrl"-knappen och klicka på varje fil individuellt.
  • Du kan återställa filer från flash-enheter och minneskort med data recovery-program.
  • Olika program kan ha bättre tur på återvinna specifika filer.
  • Hämta undelete programmet på en annan dator och lägga installationsprogrammet på en flash-enhet eller disk om datorn inte redan har en outplåner program på den.
  • Inte öppna eller stänga alla filer eller program samtidigt återställer.
  • Installera undeleting programmet till en annan enhet ã¤n den som du vill återställa filer från. Du kan installera programmet på en flash-enhet om datorn har bara en skivenhet.
  • Återställa data till en annan partition eller hårddisk än den du återställer det från.