Yshopnoosa.com

Hur kan man gå flera PDF-filer i Ubuntu

Ubuntu är ett allmänt antagna versionen av operativsystemet GNU/Linux baserat på Debiandistributionen. Ubuntu Linux har inbyggt stöd för visning av Portable Document Format (PDF) inbyggd i operativsystemet. Du kan manipulera och spara PDF-filer med ytterligare fri programvara från officiella Ubuntu programvara förrådet. Genom att installera verktygen GhostScript och PDF Toolkit från Ubuntu programvara databasen från kommandoraden kan du ansluta flera PDF-filer till en enda fil med Ubuntu.

Instruktioner

1 Klicka på "Program" menyn överst på skärmen.

2 Klicka på "tillbehör > Terminal."

3 Skriv "sudo lämplig-få installera gs pdftk" utan citattecken och tryck "Enter".

4 Skriv root-lösenordet och tryck "Enter".

5 Typ "gs - dNOPAUSE - sDEVICE = pdfwrite-sOUTPUTFILE=newpdf.pdf - dBATCH First.pdf Second.pdf" utan citationstecken, tryck på "Enter". Ersätt "newpdf.pdf" med filnamnet för den nya kombinerade PDF-filen. Byt ut "First.pdf" och "Second.pdf" med den faktiska filnamnen för PDF-källfilerna. Ytterligare PDF filnamn kan läggas till kommandot så länge varje filnamn är åtskilda med ett mellanslag.