Yshopnoosa.com

Hur man en ta bort lodräta rullningslist i ett HTML-formulär fält textområde

En "textområdet" textruta visar en multi-line formulärfält där användare kan skriva in långa stycken och kommentarer. Du kan begränsa textområdet med hjälp av rullningslisterna som dyker upp när användaren skriver text som överstiger höjden på fältet. Du kan styra den lodräta rullningslisten med egenskapen "overflow" stil i textområdet tagg förklaring.

Instruktioner

1 Högerklicka på filen du vill redigera och välj "Öppna med". Dubbelklicka på HTML-redigeraren du redigera HTML-sidor.

2 Bläddra ner på sidan till platsen där textområdet. Fältet text område ser ut följande htmlkod:

< textarea rader = "10" cols = "10" >< / textarea >

3 Lägg till följande kod till taggen för att dölja rullningslisten:

< textarea rader = "10" cols = "10" style = "overflow: dolda" >< / textarea >

Egenskapen extra "stil" instruerar webbläsaren att ignorera all text som överskrider höjden på fältet text område, vilket innebär att användare inte kan se någon text som orsakar fältet att rulla.