Yshopnoosa.com

Hur man kan lagra bilder i FileMaker

FileMaker-databaser är vanligtvis används för att organisera text, tal eller datum. Men är programmet FileMaker också kan lagra bilder och bilder direkt i en databasfil. Om du vill lägga till bilder till din FileMaker-databas, måste du ställa in en ny container fält i din databasstruktur. Efter det, kan du tilldela en bild eller en bild till varje post i filen.

Instruktioner

1 Öppna FileMaker databasen som du vill lagra bilder i.

2 Gå till "Arkiv"-menyn högst upp på skärmen, expandera undermenyn "Definiera" och välj "Databas". Ett fönster med en lista över alla fält i databasen öppnas.

3 Ange ett namn för det nya bildfältet och välj "Behållare" som fälttypen.

4 Tryck på "Skapa" knappen för att lägga till det nya fältet i listan och tryck sedan på "OK" för att spara databasstruktur.

5 Navigera till den post som du vill spara en bild i.

6 Gå till "Infoga"-menyn överst i fönstret och välj "Bild".

7 Markera bildfilen som du vill lagra och tryck "Öppna" för att lägga till databasen.