Yshopnoosa.com

Att ansluta USB-enheter till ett nätverk

Att ansluta USB-enheter till ett nätverk

En USB-enhet är en yttre transportabel hård driva är flash-baserad. Det kan ansluta till en dator via USB-porten och är ett enkelt sätt att lagra och överföra information. Ansluta USB-enheten till ett nätverk kan alla datorer anslutna till nätverket komma åt den. De kan hämta information som lagras på enheten, eller använda enheten som en extra lagringsenhet. Enheten kan anslutas till nätverket genom att aktivera funktionen "Delning" i Windows.

Instruktioner

1 Anslut USB-enheten till en ledig USB-port på en dator ansluten till nätverket. Datorn kommer att automatiskt identifiera USB-enheten och tilldela den en enhetsbeteckning.

2 Klicka på "Start" och sedan "Min dator" eller "Dator". Högerklicka på enhetsbeteckningen eller ikonen för USB-enheten. Välj "Dela" från popupmenyn. Den USB driva egenskaper menyn öppnas.

3 Klicka på fliken "Delning", klicka på "Dela"-knappen. Klicka på "Apply"-knappen. Den USB driva är nu tillgänglig i nätverket. Klicka på "OK" för att stänga fönstret.